Hemsidan

På Yourdog kan du läsa om hur man lär in olika hundtrick:

ENKLA TRICK - bra trick att börja med att lära sin hund

AVANCERADE TRICK - kan ta längre tid och bygger ofta på andra trick.

KREATIVA TRICK - trick som man utför med ett föremål.

TÄNK PÅ - tips m.m. som kan göra att din trickträning går lättare

Viktigt under all trickträning:

- Bestraffa inte hunden.
- Träningen ska endast vara positiv och rolig.
- Ha tålamod!

Sitt

Jag antar att detta är det trick som de flesta lär sin hund först. Det som gör det enkelt är att det är en naturlig rörelse för en hund. Du kan lära hunden ”sitt” antingen med eller utan en klicker.

”Traditionellt sätt”:
Ta en godisbit i handen. Håll den över nosen på hunden. Förhoppningsvis sätter sig hunden under sitt försök att nå godiset (eftersom hunden blir högre i sittande ställning). Vissa hundar gör det inte, då kan man hjälpa till med att trycka försiktigt långt bak på ryggen. När hunden sitter ner, ge den direkt godisbiten och belöna med röst och/eller kel. Fortsätt på detta sätt. När rörelsen sker direkt och utan motstånd eller krångel när man håller godisbiten över nosen, lägg till kommando. Säg ”sitt” samtidigt som hunden sätter sig ner. Belöna även nu. Repetera! Tänk på att träna i olika miljöer. För handen längre och längre ifrån hunden, så att den blir mindre beroende av handen och mer ordet. Målet är att hunden till sist ska sätta sig ner utan att du gör någon rörelse eller tecken utan att den endast ska lyssna på kommandot. Kom ihåg att fortsätta belöna hunden!

Med hjälp av en klicker:
(Du kan endast använda dig av en klicker om hunden redan lärt sig vad det innebär)
Var beredd med godis och klicker. Ifall hunden börjar sätta sig ner (även såklart om den gör det fullt ut), klicka och ge godis. Repetera. Lägg till kommandot när rörelsen sker direkt och utan motstånd, tveksamhet eller krångel. Se till att du inte gör några smygkommandon. Tänk på att träna i olika miljöer. Du kan ta bort klickern när du känner för det och i stället endast ge belöning, det är främst i början som den är fördelaktig.