Hemsidan

På Yourdog kan du läsa om hur man lär in olika hundtrick:

ENKLA TRICK - bra trick att börja med att lära sin hund

AVANCERADE TRICK - kan ta längre tid och bygger ofta på andra trick.

KREATIVA TRICK - trick som man utför med ett föremål.

TÄNK PÅ - tips m.m. som kan göra att din trickträning går lättare

Viktigt under all trickträning:

- Bestraffa inte hunden.
- Träningen ska endast vara positiv och rolig.
- Ha tålamod!

Backa

Hunden ska gå baklänges.

Två olika metoder
Du kan träna in det på två sätt. Ett är att gå mot hunden samtidigt som ni har ögonkontakt och du kanske lockar med lite godis. För att behålla ögonkontakten blir hunden tvungen att backa.

Det andra sättet är att göra en smal gång, t.ex. mellan en vägg och en möbel. Hunden är i gången och du håller en godisbit bakom dess huvud. För att få godisbiten behöver hunden gå baklänges.

Här gäller det att testa vilken av metoderna som funkar bäst. Jag har en uppfattning om att den första metoden kan vara mer lämpligt till träning med större hundar då de inte lika lätt går åt sidan och därför vanligen väljer att ta ett steg bakåt när man går emot dem. För mig funkade inte det första sättet alls, Trixie gick bara och ställde sig snett framför mig. Därför kom jag på den andra metoden.

”Smal gång metoden”
Det viktiga med denna metoden är att det är tillräckligt smalt så att hunden inte kan vända sig om, men samtidigt tillräckligt brett för att den inte ska tycka det är läskigt att vara där. Belöna hunden några gånger direkt när den går in i gången så att den får en positiv association till det. Det är även bra om hunden kan gå ut från gången när den vill, var därför inte i vägen och hindra den inte.

Träningen
Håll första gångerna godiset så nära, att hunden endast behöver ta ett steg bakåt för att nå godiset. Fortsätt sedan att hålla godiset på samma avstånd från hunden, men flytta handen samtidigt som hunden går bakåt, så att den behöver gå lite längre innan den får det. Säg kommandot när den backar.

– Håll sedan godiset bakom huvudet så att hunden inte ser det. Säg backa och eftersom hunden känner igen träningen lär de testa att göra just det. Belöna.
– Testa att vara framför hunden (hunden fortfarande i gången). Belöna, gärna med hjälp av klicker, när de backar.
– Låt sedan låta hunden börja backningen utanför gången (men att den sedan backar in i den). Öka avståndet ifrån gången, målet är såklart att hunden ska klara det helt utan gången.

Tänk på:
– Se till så att hunden inte backar in i saker. Det gör att förtroendet för dig minskar och hunden kan bli mindre villig att backa.
– Du vill att hunden backar rakt. Klicka när den gör det och inte när den backar snett (fördelen med metod två är att du får en bra grund för det).

Massor av möjligheter
Detta tricket ger grunden till ett helt nytt utbud av trick. Du kan träna på att låta hunden backa riktigt långa sträckor, få hunden att vända om när den backar och istället backa mot dig med mera, backa i cirklar med mera.