Variation i belöningstillfället

För att öka hundens motivation och uthållighet, se till att belöna vid olika tillfällen. Om hunden inte vet när den får sitt godis blir det roligare för den. T.ex. belöna hunden då och då efter att ni bara tagit ett par steg av ”sicksack” och inte endast efter att ni utfört tricket en längre stund.

Mina erfarenheter
är att om man i stort sett endast belönar hunden då den arbetat länge, vill den inte börja utföra tricket. Om man gör tvärt om och alltid belönar tidigt, får hunden inte någon uthållighet. Variation i belöningen är a och o.