Hemsidan

På Yourdog kan du läsa om hur man lär in olika hundtrick:

ENKLA TRICK - bra trick att börja med att lära sin hund

AVANCERADE TRICK - kan ta längre tid och bygger ofta på andra trick.

KREATIVA TRICK - trick som man utför med ett föremål.

TÄNK PÅ - tips m.m. som kan göra att din trickträning går lättare

Viktigt under all trickträning:

- Bestraffa inte hunden.
- Träningen ska endast vara positiv och rolig.
- Ha tålamod!

Smygkommando

Med detta menar jag små eller stora kroppsrörelser som man nästan alltid gör när man säger ett kommando. Man kan vara helt övertygad om att man inte gör några smygkommandon och sedan upptäcka att fallet inte är så.

Generellt sett är smygkommandon något negativt, då det kan bli att hunden inte lyssnar efter det riktiga kommandot, utan mer på smygkommandona. Testa att säga ett kommando som t.ex. ”sitt”, när du står med kroppen vänd från hunden. Gör hunden tricket eller står den och ser helt förvirrad ut? Om den inte förstår är den beroende av dina smygkommandon.

DSC_5938_red2

Om du vill att hunden ska förstå det RÄTTA kommandot och klara sig utan smygkommandona, träna tricket när du samtidigt gör något annat. Hoppa upp och ner, ligg ner på golvet, stå bortvänd, dansa, gå runt, gör en yogaställning eller vad som helst! Först måste du såklart bli medveten om vilket smygkommando du gör.
Det kan kännas väldigt frustrerande att hunden inte gör tricket bara för att du inte står i precis rätt ställning, gör ett visst tecken, ansiktsuttryck eller något annat. Kom ihåg att hunden inte kan hjälpa det – den förstår inte!

En liknelse:
Om någon säger ”snygg tröja” till dig, kan du tolka det på olika sätt. Om personen samtidigt höjer ena ögonbrynet, vet du att den är sarkastisk. Om han/hon ser vänlig ut, vet du att den menar det -personen tyckte att tröjan var snygg. Föreställ dig att personen inte visar det minsta ansiktsuttryck och pratar i monoton röst, då blir budskapet svårtolkat. På samma sätt är det för hunden! Den är beroende av alla de små andra signalerna du ger för att kunna tolka ditt budskap (kommando). Genom träning kan du lära hunden att förstå utan smygkommandona, på samma sätt som personer som känt varandra länge kan med tiden lära sig att förstå vad den andra menar, trots att skickas ut mycket små signaler.