Hemsidan

På Yourdog kan du läsa om hur man lär in olika hundtrick:

ENKLA TRICK - bra trick att börja med att lära sin hund

AVANCERADE TRICK - kan ta längre tid och bygger ofta på andra trick.

KREATIVA TRICK - trick som man utför med ett föremål.

TÄNK PÅ - tips m.m. som kan göra att din trickträning går lättare

Viktigt under all trickträning:

- Bestraffa inte hunden.
- Träningen ska endast vara positiv och rolig.
- Ha tålamod!

Klickerträning och shaping

Klickerträning/shaping innebär att man endast använder sig av positiv förstärkning. Det kallas ofta för klickerträning eftersom det är mycket vanligt att man använder sig av en klicker:

DSC_4169red600

Klickern avger ett ljud när man trycker på den.

För att lära sin hund trick behöver man förstå att när en individ (människa, hund eller annat djur) upplever något positivt direkt efter att den gjort något, kommer den att göra om det. Man kan säga att beteendet blir förstärkt av det positiva. När du gett din hund en belöning, när den kommit på inkallning, har beteendet blivit förstärkt och chansen att hunden kommer nästa gång du kallar har ökat. För att det ska fungera måste belöningen komma direkt efter. Om hunden får en signal medan den utför handlingen kommer det bli ännu tydligare för den vad som var rätt. När hunden är ”insatt i klickermetoden” (se nedan ”inlärning av klicker”) får klickerns ljud betydelsen ”Bra! Godis är på väg!” för hunden.

Klickern ger en möjlighet att belöna på långa avstånd och att belöna ett visst beteende i ett exakt ögonblick.  Tack vare det går det att använda sig av shaping när man vill lära in ett trick.

Shaping
Shaping är en metod (där du använder klickern) som används för att lära en hund ett visst beteende (t.ex. ett trick). Det innebär att man förstärker/belönar beteenden som är i närheten av det önskade resultatet. Efterhand så skärper man kraven och får hunden att utföra ett beteende som är mer och mer likt målet. Målet kan exempelvis vara att hunden ska vinka. Det börjar med att du klickar när hunden lyfter på sin tass. Sedan kräver du att den lyfter mer och mer för att den ska ”få ett klick” och godiset. Tillsist kommer den vinka med tassen.

Fördelar med shaping
– En av fördelarna med shaping gentemot traditionellt träningssätt är att det i högre grad låter hunden tänka själv. Den följer inte endast efter en godisbit som den blir lockad av, utan den får själv lista ut vilken rörelse det är den ska göra.

– En annan fördel är att träningen endast innefattar positiv förstärkning och ingen bestraffning. Det gör att djuret blir mer självsäkert och uppfattar träningen som roligare. Dessutom är denna metoden mer stimulerande och mentalt uttröttande för hunden. 

– Under en klassisk inlärningssituation förstår hunden många gånger inte vad man vill. Det gör den förvirrad, vilket såklart är en nackdel för inlärningen. Tack vare den omedelbara och effektiva belöningen som shapingmetoden bygger på, underlättar man för hunden att förstå. Med shaping märker man till och med efter ett tag att hunden själv hittar en metod för att effektivisera träningen. Det är nämligen vanligt att hunden går sakta ett varv runt sig själv för att se om det är något i omgivningen som den ska fokusera på och i så fall i vilken riktning det finns.

Inlärning av klicker
Klicket är en så kallat betingat till godiset. Det betyder att hunden ser ett samband mellan dem. Klickljudet betyder att den kommer att få godis.

Hundar ser såklart inte automatiskt ett samband mellan klicket och godis. Därför behöver du först skapa denna betingning innan du börjar använda klickern i träningen.

Hunden ska få en godbit direkt efter varje klick. Börja med signalen. Då du klickat ger du hunden en godbit och forsätter klicka tills hunden svalt godiset.

Då hunden reagerar med att genast uppmärksamt titta på dig när du klickar har hunden lärt sig sambandet.

Tänk på
Det kommer säkert bli att du ibland klickar för fel beteende. T.ex. att hunden hinner sätta ner sin tass precis innan du klickar, då ni tränar in ”vinka”. Även om det är ett annat beteende än det du hade för aviskt att belöna måste du ändå ge hunden godis.  Klicket ska alltid följas av en belöning.

– Du bör aldrig klickern för att få hunden att komma! Signalen ska endast betyda belöning och enbart användas i det syftet.

– Det går ofta kurser i klickerträning på brukshundsklubbar. Både endagskurser och flertillfällens. Det kan vara mycket givande för att få en bra start på er klicker/shaping träning. När ni väl lärt er metoden går det att använda till otroligt mycket, även annat än till trickträning. Det finns även böcker att läsa inom området.