Humor

BeGood.info

Humor

Här finns länkar till några sidor med humor.


Synvillor

Visa sida med: fem synvillor


Journalgrodor

Visa sida med: journalgrodor


Human descent (morphade djur)

Visa sida om: human descent (morphade djur)

Norskt mail

Nedanstående är kopierat från ett mail.


Mail

Subject: Norwegian virus


You have just recieved a Norwegian virus.

Since we are not so smart in Norway,

this is a MANUAL virus.

Please delete all the files on your

hard disk yourself and send

this mail to everyone you know.

Thankyouverymuch for helping me.


Ole Hacker
Citat ur körkortsbok från år 1920


De som vållar bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer. De förra äro under lek både blinda och döva. Att signalera åt dem hjälper i regel ej, och ofta komma de framrusande så nära vagnen att signalen icke blir av betydelse.


Där man väntar sig lekande barn såsom vid skolor, lekplaner etc, bör man endast köra fram med yttersta varsamhet, ty man kan sällan hjälpa sig med annan manöver än att stoppa vagnen.


Damer är ofta lika svåra som barnen, ty vid en hornsignal tappar de ej helt sällan koncepterna. Att de efter att ha passerat trefjärdedelar av gatan utan vidare vända för att nå den gångbana de nyss lämnat är intet sällsynt. Ja två, tre gånger kunna de springa fram och tillbaka framför bilen. Stanna och låt dem komma upp på gångbanan!


Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar.


Copyright © BeGoo.info  Webbmaster Gunnar