Böcker är det arv som ett stort geni efterlämnar till mänskligheten och som ges vidare från generation till generation, som gåvor till de ännu oföddas framtid.
Joseph AddisonCitat nr 449 av 5408 citat från databasen
BeGood.info/citat