Citat
BeGood.info/citat

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste
  Ursprung Citat  
Ett barn Kossan parar sig med tjuren för att få kalvar. Tjuren gör det för att den har lust.  
Arnold Ljungdahl "Den förståndigaste ger efter". Med proklamerandet av den maximen har vi strängt taget för all framtid säkerställt enfaldens och illviljans triumf.  
Julius Caesar "Veni, vidi, vici" som betyder korrekt översatt
"Jag har kommit, jag har sett, jag har segrat" eller mer vanligt "Jag kom, jag såg, jag segrade".
 
Carl-Erik Hammarén 'Du ska älska din nästa såsom dig själv.' Tja, tål världen verkligen så mycket kärlek?  
Gammalt talesätt - Här står det mycket smått och gott. sa Fan, när han tittade i bibeln  
Helen Rowland A Bachelor of Arts is one who makes love to a lot of women, and yet has the art to remain a bachelor.  
Mark Twain A banker is a fellow who lends you his umbrella when the sun is shining and wants it back the minute it begins to rain.  
Piet Hein A bit of virtue will never hurt you.  
Groucho Marx A child of five could understand this. fetch me a child of five.  
Helen Rowland A fool and her money are soon courted.  
George Bernard Shaw A gentleman is a gentleman the world over, loafers differ.  
George S. Patton A good plan, violently executed now, is better than a perfect plan next week.  
Helen Rowland A good woman is known by what she does, a good man by what he doesn't.  
Mae West A hard man is good to find.  
Albert Einstein A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of others.  
Helen Rowland A husband is what's left of the lover after the nerve has been extracted.  
George Bernard Shaw A learned man is an idler who kills time by study.  
George Bernard Shaw A lifetime of happiness! No man alive could bear it, it would be hell on earth.  
Mae West A man in the house is worth two in the street.  
Helen Rowland A man marries one woman to escape from many others, and then chases many others to forget he's married one.  
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

Copyright © 2018 BeGood.info